Toezicht

De steeds verdergaande wetgeving, maatschappelijke eisen en verwachtingen die deelnemers, maatschappij, toezichthouders en politiek aan pensioenfondsbestuurders opleggen, stellen steeds hogere eisen aan pensioenfondsbestuurders. Zij moeten continue aan kunnen tonen dat zij ‘in control’ zijn. In control niet alleen over hun eigen organisatie,  maar ook over de partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed zoals Pensioenuitvoeringsorganisaties.

De per 1 januari 2014 in werking getreden Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de per 1 juli 2015 in werking getreden Wet pensioencommunicatie eisen beide: deskundige en competente bestuurders die waarmaken wat ze aan de deelnemers beloven. Governance staat bij alle toezichthoudende organisaties hoog in het vaandel.  Het is voor bestuurders niet eenvoudig om hier het overzicht in te houden.

In de praktijk liepen wij steeds opnieuw tegen deze vraagstukken en hebben daarom een inhoudelijke toets op de werking van de uitvoeringsorganisatie ontwikkeld. Deze inhoudelijke toets betreft de controle van de keten: aansluiting opdrachtaanvaarding, juridische vastleggingen , communicatieve uitingen en uitvoering administratie. De toets kan als een aanvulling worden gezien op de Accountantscontrole. Binnen de accountscontrole ligt de nadruk op de naleving van procedurele afspraken. Deze zijn veelal vorm gegeven in de huidige standaarden als ISO, SAS70 ISAE 3402, SOC. De toets gaat nog een stap dieper en levert u transparant en overzicht via een dashboard inzicht in de werking van uw uitvoeringsorganisatie.
Klik hier voor een voorbeeld.

Bovenstaande problematiek bij pensioenfondsen geldt eveneens verzekeraars. Ook zij hebben te  maken met toenemend toezicht, veroorzaakt o.a. door de ‘woekerpolisaffaire’, de financiŽle crisis en het negatieve imago wat hieruit is ontstaan. Een goed voorbeeld van dit toezicht is de invoering van Solvency II.

Wij kunnen een inhoudelijke toets op de werking van de organisatie, meer specifiek gericht op de volledigheid, juistheid en efficiency van het bedrijf en haar producten uitvoeren.

Het uiteindelijke resultaat is een dashboard waarin u inzicht wordt gegeven in de werking van de (uitvoerings)organisatie.

     

Direct contact
 

0346 257041

info@admira.nl

Postbus 36
3769 ZG Soesterberg

Amersfoortseweg 54
3712 BE Huis ter Heide